Animationsworkshop

Gellerup Filmværksted har i samarbejde med Animation Learning Lab afholdt tre workshop-dage med 10. klasses valgfaget ‘So-Me So-You’. De to animatorer Mads Vadsholt og Peter Aagaard Jensen inspirerede og underviste de unge i stop-motion animation.

De unge eksperimenterede og lærte at lave sjove ‘Stop Motion’-film. De brainstormede sig frem til, hvad filmene skulle handle om, og hvilke figurer der skulle være med, og så klippe-klistrede de alle figurerne, der skulle være med.

Gellerup Film Workshop